Görüntüleme alanında titizlikle hizmet sunan GOFICS,

• AERA 1.5 TESLA MR (70 cm)

• ULTRASONOGRAFİ

• KONVANSİYONEL RÖNTGEN (CR)

• DOPPLER US

• KEMİK DANSİTOMETRE

• MAMOGRAFİ (CR)  

 

MR'da

• MEME MR

• KAROTIS MR ANJİOGRAFİ

• MR SPEKTROSKOPI

• RENAL MR ANJİOGRAFİ

• BOS AKIMI MR

• PERFÜZYON MR

• ABDOMEN MR

• MRCP (KOLANJİOGRAFİ

• FONKSİYONEL MR

• ÜROGRAFİ

• MR TRAKTOGRAFİ

ile Türkiye’nin en saygın ve güvenilir kuruluşları arasında yer almaktadır.

GOFICS is a Sıla Group Company.
Designed by Pratikel