Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir.

Ultrasonografik tetkikte; Üst Karın, Pelvik, Tiroid, Meme, Boyun, Transvajinal, Parotis, Yüzeyel, Kalça, Skrotal, Üriner, Hepatobiliyer ve Obstetrik uygulamalar ile hizmetindeyiz.

Son yıllarda ultrasonografi tekniğine katılan renkli Doppler, damar yapılarının değerlendirilmesi ve patolojilerin ortaya konması için klasik anjiografi öncesi seçilen bir yöntem haline gelmiştir.

GOFICS is a Sıla Group Company.
Designed by Pratikel